[Ebook] ↠ Dol Karabakır Dol Author Bedri Rahmi Eyuboğlu – Loanexpress.us

Dol Karabakır DolBir Anadolu Yazmas Gibi Yazd Iirlerini Bedri Rahmi Eyubo Lu, Kilim Gibi Dokudu Ok Sevdi I Kirazlar , Narlar , Dutlar I Ledi K Tlara, Yi Itli I, Mertli I, A K , Sevday , Zlemi I Ledi Evrenin Gizemini Tek Bir Nar Tanesinden Zmeye Al T O Bilgeli I, L K, Insan S Ca Bir G L N Y Zeyinden Akseder Gibi Ula T Bize, Yle Naif, Yle P R Zs Z, Yle Derin Dol Karabak R Dol Kitab Nda Bedri Rahmi Nin T M Iir Ser Venini Izleme Ans Bulacak, Sadece Iirlerini De Il, Dolu Dolu Ya Ayan Bu Kocaman Adam N Ta I Ini Okuyacaks N Z Kitab N Sonunda Eyubo Lu Nun Ngilizce, Frans Zca Ve Almancaya Evrilmi Iirlerini De Bulacaks N Z.

  10 thoughts on “[Ebook] ↠ Dol Karabakır Dol Author Bedri Rahmi Eyuboğlu – Loanexpress.us


 1. says:

  Resim sanat na hayranl ma, Karadut kitab yla iirleri de eklenmi ti Uzun zamand r toplu iirlerini okumak istiyordum 2016 n n son kitab oldu b ylece.Toplu iirler bir airi anlamak ve ar iv ad na g zel ama ok az airin b t n eserleri etkileyici oluyor Karadut kitab d ndaki iirler T rk e olarak nefis olsa da ayn etkiyi yaratmad bende Bu nedenle 3 verdim.Kitab n i eri i yay mlanm kitaplar d nda, resimler, yay mlanmam iirler ve eviriler ile olduk a doyurucu Bu anlamda air...


 2. says:

  Metin Alt ok, Beh et Aysan, Naz m Hikmet, Cemal S reya, Turgut Uyar ve A Zekai zger in de oldu u en sevdi im airler raf na bir kitap daha kazand m Her bir kelimesini ziyafet masas ndaym m gibi okudum.


 3. says:

  te okumak istedi im iirler bunlar B a m n keskin ucundan l ocuklar daml yordu iirini san yorum lene kadar anlayamayaca m Benim sevdi im basit, kayna n halk edebiyat ndan alan, ritmi, melodisi, uya , s z oyunu olan iirler Bu anlamda zellikle Naz m Hikmet i, Cemal Safi yi ne kadar ok sevdi imi san yorum yazd klar m takip edenler okumaktan s k lm t r art k Bedri Rahmi Ey bo lu da en sevdi im airler aras nda derhal yerini ald.Yeri gelmi ken belirteyim, bu kitapta yaln zca iirler yok, Bedri Rahmi Ey bo lu nun izdi i resimler de var E er siz de benim gibi bunu nceden bilmiyorduysan z s ...


 4. says:

  Toplu eserlei notuyla satilan kitap yaradana mektuplar bolumu ile basliyor Ilk sayfalardan itibaren sesli okuma istegi duyuyorsunuz Sayfa aralarindaki cizimler sairin hayata bakisina isik tutar nitelikte Resim ve siir ic ice.Keyifle okunasiNot Sondaki Fransi...


 5. says:

  Karadutum atal karam ingenemdaha nem olacakt n birtanemg len ayvam, a l yan nar ms nkad n m k sra m kar ms n


 6. says:

  Bir m r Bedri Rahmi Gen li inden ya l l na de in Anadolu dan bir eyler okumak i in harika Renkler ve meyvelermi cenneti, a k sanki Karadut lu iirleri g zel olsa da Eren den dolay biraz rahats z edici D z yaz lar ile devam ede...


 7. says:

  D ne d ne tekrar tekrar okunas Her bir iirden ok etkilendim Hem diline hayran kald m Bedri Rahmi nin, hem kendini ifade tarz na, hem y re ine u da olmasaym dedi im tek sat r olmad iiri sevmek isteyen okusun dersem ok da iddial olmaz.


 8. says:

  iirlerin temas a k , l m ,ac MUSTAFA KEMAL ATAT RK hakk nda yazd d rtl k okunmaya de er Mernu pardon bedri rahmi nin karadut han m ya da talasl turna dedi i sevgilisi mari gerekmezyan n ard ndan yakt a t a t diyorum nk sevdi ini kaybeden bir insan ac s n bu kadar g zel anlatamaz.A k ve Ac kokuyor kitap Karadut han m talasl turna mari gerekmezyan n tedavi masraflar kar lamak i in tablolar n elden karm Karadut han m talasl turna mari gerekmezyan vefat edince e i eren han m teselli etmi Yazarken bile t ylerim diken diken oldu ok etkilendim kitap nas l ba lad nas l bitti anlayamad m ke ke mernu bedri rahmi ey bo lu karadut han m talasl turna mari gerekmezyan la olan a k n romanla t rsayd karadut han m nam de er talasl turna mari gerekmezyan n tablolar n g rebilirsiniz mit ya ar o uzcan dan...


 9. says:

  Senin en karanl k g klerinde salk m salk m y ld zlar n var Benim i imde insan aya de memi karanl klar.


 10. says:

  3,5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *